ขอนแก่น อลงกรณ์ พลบุตร ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ เตรียมแผน2ให้ชุมแพใช้น้ำจาก "ขุมเหมือง"   


24 มกราคม 63 23:42:26

นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น หลังปัญหาภัยแรงเกิดขึ้นรุนแรงและยังไม่มีข่าวดีที่จะมีน้ำมาเติมในเขื่อน

    เมื่อเวลา 15.30 น.วันที่ 24 มกราคม 2563 นายอลงกรณ์ พลบุตร ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ติดตามการบริหารจัดการน้ำของเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น โดยในการลงพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ครั้งนี้ นายอลงกรณ์  ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนว่า สถานการณ์ภัยแล้งในขณะนี้มีความรุนแรงอย่างยิ่ง โดยเฉพาะในภาคอีสานตอนกลาง จึงต้องบริหารจัดการน้ำอย่างระมัดระวังที่สุด ในขณะเดียวกันก็ต้องรณรงค์ให้ทุกภาคส่วนใช้น้ำอย่างประหยัดที่สุด เนื่องจากว่าในขณะนี้ยังไม่มีน้ำใหม่เติมเข้ามาทั้งในเขื่อนจุฬาภรณ์ และเขื่อนอุบลรัตน์ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้การผันน้ำจากเขื่อนลำปาว มาช่วยที่จังหวัดมหาสารคาม เพื่อลดการส่งน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์

    นอกจากนี้ในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นนั้น ยังมีพื้นที่วิกฤตที่จะต้องทำแผนสองรองรับไว้ก็คืออำเภอชุมแพ เพราะอาจจะกระทบไปถึงเรื่องน้ำกินน้ำใช้ และโรงพยาบาล จำเป็นจะต้องมีแผน 2 ซึ่งทางกรมชลประทานก็ได้ประสานงานกับทางผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น ในการเตรียมแผนสองรองรับไว้คือการใช้น้ำจากขุมเหมืองที่มีน้ำเก็บขังไว้ในปริมาณที่มากพอสมควร ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนั้นได้ทราบรายละเอียดของแผนสองที่นำน้ำจากขุมเหมืองมาสนับสนับการทำน้ำประปาให้อำเภอชุมแพ แต่ทั้งนี้แผนที่สองจะดำเนินการหรือเกิดขึ้นได้ ก็จะต้องเกิดวิกฤติและไม่สามารถบริหารจัดการน้ำจากเขื่อนอุบลรัตน์ได้แล้วเท่านั้น จึงจะเริ่มแผนสอง ซึ่งจะต้องใช้งบประมาณจำนวน 16-18 ล้านบาท แต่ก็จะได้นำเรื่องดังกล่าวไปรายงานต่อรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อจัดสรรงบประมาณฉุกเฉินมาสนับสนุนการดำเนินในแผนที่สองของจังหวัดขอนแก่น เพราะการดำเนินการในเรื่องดังกล่าวนั้นอุปกรณ์ที่จะใช้ในการดำเนินการสูบน้ำจากขุมเหมืองส่งไปผลิตประปาให้อำเภอชุมแพนั้น เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ อุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องจักรต่างๆสามารถเคลื่อนที่ย้ายไปดำเนินการยังจังหวัดอื่นๆ หรือจุดอื่นได้ด้วย

    นโนบายของรัฐบาล โดยรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นเน้นย้ำเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน ต้องดำเนินการก่อนเพื่อให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดี ลดความเดือดร้อนให้มากที่สุด จึงจำเป็นต้องดำเนินการในแผนที่สองตามที่จังหวัดขอนแก่นเตรียมไว้ ในขณะเดียวกันรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ยังได้สั่งการ ให้ฝนหลวงเข้ามาเริ่มปฏิบัติการที่ในจังหวัดขอนแก่นและพื้นที่เขื่อนสำคัญ 3 เขื่อน คือเขื่อนอุบลรัตน์ เขื่อนจุฬาภรณ์แล้วก็เขื่อนลำปาว ให้ได้มากที่สุด ซึ่งขณะนี้เริ่มปฏิบัติแล้วโดยจะมีการบินขึ้นทำฝนหลวงไปจนถึงวันที่ 29 มกราคม ซึ่งทางฝนหลวงก็เห็นว่ามีความชื้นสัมพันธ์พอเพียง ซึ่งถือเป็นสถานการณ์ล่าสุดแต่ยังไม่มีข่าวดี เพราะปริมาณน้ำที่ใช้อยู่ในขณะนี้ในเขื่อนหลักๆ คือเขื่อนจุฬาภรณ์ที่อยู่ในจังหวัดชัยภูมิ ที่ส่งเข้ามาช่วยขอนแก่น ก็มีน้ำเหลือเพียงอยู่ 6.5 ล้าน ลบ.ม. เขื่อนลำปาวมีปริมาณน้ำ อยู่ที่ 60%ของปริมาณความจุทั้งหมด แต่ก็มาช่วยแบ่งเบาภาระของเขื่อนอุบลรัตน์ คือลดจากการใช้น้ำเขื่อนอุบลรัตน์ จากประมาณ 50,000 คิวต่อวัน  ก็เหลือ 40,000 คิว ทำให้เรามีหลักประกันในการใช้น้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคในพื้นที่เขื่อนอุบลรัตน์ว่าเราจะสามารถดูแลได้ตามเป้าหมายได้ แต่ทั้งนี้ทุกภาคส่วนก็ยังต้องบริหารอย่างใกล้ชิดและอยากให้กันช่วยรณรงค์ การใช้น้ำอย่างประหยัดเพื่อที่จะสามารถผ่านฤดูแล้งนี้ไปได้เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS