ขอนแก่นเปิดปฏิบัติการฝนหลวง แก้แล้ง แก้ฝุ่น (มีคลิป)   


24 มกราคม 63 18:28:50

ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือเผย วันนี้เปิดปฏิบัติการฝนหลวงวันแรก แก้ภัยแล้งแก้ปัญหาฝุ่นควัน PM 2.5 เร่งบรรเทาความเดือดร้อน โดยตั้งหน่วยวันนี้วันแรกถึง 29 ม.ค. ตามการคาดการณ์สภาพอากาศของกรมอุตุฯ หากหลังจากนี้พบสภาพอากาศเอื้ออำนวยขึ้นบินทันที

    เมื่อเวลา 14.30 น. วันที่ 24 มกราคม 2563 นางสาววาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เปิดเผยกับผู้สื่อข่าวถึงการทำฝนหลวงช่วยภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ว่า  ในช่วงนี้ด้วยสถานการณ์ของสภาพฝุ่นพีเอ็ม 2.5 ที่จะมีผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนในจังหวัดขอนแก่นที่อยู่ในสถานการณ์ระดับสีส้มต่อเนื่องหลายวัน ผนวกกับปัญหาของภัยแล้งในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่มีผลกระทบในเรื่องของน้ำที่ขาดแคลนต่อการบริโภค อุปโภค รวมทั้งอ่างเก็บน้ำต่างๆก็มีปริมาณน้ำที่ลดลง ซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการพยากรณ์ว่าจะเกิดฝนตกในช่วงวันที่ 24-29 มกราคม ศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือมองเห็นโอกาส จึงขออนุมัติตั้งหน่วยฝนหลวงเคลื่อนที่เร็ว ที่จ.ขอนแก่น เพื่อปฏิบัติการฝนหลวงช่วยบรรเทาพื้นที่ทางการเกษตร และปัญหาฝุ่น หมอกควันได้

    โดยการทำฝนหลวง เพื่อช่วยเหลือพื้นที่เกษตรกรรม ก็ยังจะช่วยเรื่อง ควันฝุ่น ลดและเบาบางลงไป เพราะขณะนี้จังหวัดขอนแก่นนั้นเรื่อง ควันฝุ่น เริ่มมีปัญหากับสุขภาพแล้ว การทำฝนหลวงสามารถทำได้เพราะมีสภาพอากาศที่เหมาะสม และขณะนี้ก็ได้เวลาเหมาะสมแล้ว จึงนำเครื่องบินกาซ่า 2 ลำ ขึ้นบินเพื่อปฏิบัติการทันที และขณะนี้ได้ขึ้นบินไปเรียบร้อยแล้ว พบว่าภายหลังจากเริ่มปฏิบัติการมีฝนตกลงมาในพื้นที่ทางเขื่อนอุบลรัตน์ในระยะเวลาสั้นๆ แต่ก็จะช่วยบรรเทาในทั้ง 2 ปัญหาทั้งในเรื่องฝุ่นและการเติมน้ำในอ่างต่างๆได้ ซึ่งการปฏิบัติการทำฝนหลวงครั้งนี้จะทำไปจนถึง 28 มกราคมนี้ แต่ถ้าหากสภาพอากาศเอื้ออำนวยในการเปิดปฏิบัติการ ทางหน่วยฝนหลวงก็จะเปิดปฏิบัติการต่อเนื่องทันที

นางสาววาสนา วงษ์รัตน์ ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติการฝนหลวงภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

 เว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS