12 สิงหา ผู้ว่าฯขอนแก่น นำจิตอาสาลอกคลองถวายเป็นพระราชกุศล (มีคลิป)   


ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น นำทีมจิตอาสาพระราชทาน ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ พัฒนาเมือง ขุดลอกคูคลองหนองน้ำให้สะอาดสวยงาม ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา และวันแม่แห่งชาติ

    เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 12 สิงหาคม 2562 ที่บ้านหนองเลิงเปือย ตำบลพระลับ อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เป็นประธานเปิดกิจกรรม จิตอาสา โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ ผู้นำท้องถิ่น และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เข้าร่วมกิจกรรมกว่า 1,000 คน ขุดลอก พัฒนาลำน้ำ ลำคลอง ตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ปี 2562 วันแม่แห่งชาติ และยังร่วมกันปลูกต้นรวงผึ้งต้นไม้ประจำรัชกาลที่ 10 จำนวน 87 ต้นอีกด้วย


    นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวว่า กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติ และถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจำปี 2562 ซึ่งตรงกับวันที่ 12 สิงหาคม 2562 วันแม่แห่งชาติ และสอดคล้องกับพระราโชบายของ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีพระราชประสงค์ที่จะเห็นคนไทยทำกิจกรรมสาธารณประโยชน์ เพื่อพัฒนาพื้นที่ในชุมชนต่าง ๆ ร่วมกันด้วยความสมัครสมานสามัคคี รวมทั้งแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์ที่ทรงมีต่อปวงชนชาวไทย สำหรับกิจกรรมในวันนี้ มีการแบ่งพื้นที่เพื่อพัฒนา ได้แก่ การขุดลอกผักตบชวา และเก็บขยะในลำคลองเพื่อเปิดทางให้น้ำระบายได้สะดวกยิ่งขึ้นและเป็นการสร้างสิ่งแวดล้อมให้มีความสะอาดสวยงามด้วยเว็บโฮสติ้ง

เว็บโฮสติ้ง   Cloud Web Hosting   Streaming Server   VPS