รพ.ขอนแก่น ผ่าตัดปลูกถ่ายไตสำเร็จ เป็นรายที่ 17   


สำเร็จแล้วอีกหนึ่งราย !! โรงพยาบาลขอนแก่น ผ่าตัดปลูกถ่ายไตสำเร็จเป็นรายที่ 17 นับตั้งแต่ปี 2550 จนถึงวันนี้ 12 กุมภาพันธ์ 2561 โรงพยาบาลขอนแก่น ได้ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตในผู้บริจาคที่มีชีวิต จำนวน 8 ราย และจากผู้ป่วยสมองตาย 9 ราย รวมเป็น 17 ราย ซึ่งรายล่าสุดนี้ โรงพยาบาลขอนแก่นได้ทำการผ่าตัดปลูกถ่ายไตจากคนไข้สมองตาย เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

โดยความสำเร็จของการผ่าตัดครั้งนี้ เกิดจากความร่วมมือของแพทย์ พยาบาล และสหสาขาวิชาชีพของโรงพยาบาลขอนแก่นที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการประสานงานร่วมกับสภากาชาดไทย ที่ได้รับไตมาจากผู้บริจาคสมองตาย ซึ่งการผ่าตัดเป็นไปด้วยดี ผู้ป่วยมีปัสสาวะออกดี การทำงานของไตอยู่ในเกณฑ์ดีมาก และขณะนี้ผู้ป่วยกำลังพักฟื้นอยู่ที่โรงพยาบาลขอนแก่น โดยโรงพยาบาลขอนแก่นมีเป้าหมายคือเป็นศูนย์ปลูกถ่ายไตของเขตบริการสุขภาพที่ 7 “ร้อยแก่นสารสินธุ์” ภายใต้ทีมสหสาขาวิชาชีพที่มีความพร้อมและเครื่องมือที่ทันสมัย 
   
ทั้งนี้ โรงพยาบาลขอนแก่นขอรับบริจาคอวัยวะจากญาติผู้ป่วยที่มีภาวะสมองตาย ได้ถึง 17 ราย แต่ในปัจจุบันเมื่อเทียบกับผู้ป่วยโรคไตวายเรื้อรังระยะสุดท้ายที่ยังรอการปลูกถ่ายไตจำนวนมาก นับว่ายังขาดแคลนอยู่ ซึ่งเป็นเรื่องที่จะต้องร่วมกันรณรงค์ให้มีผู้บริจาคไตเพิ่มมากขึ้น 


  
สำหรับผู้สนใจ ต้องการเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือชีวิตเพื่อนมนุษย์ สามารถแจ้งความจำนงบริจาคอวัยวะได้ ที่ศูนย์รับบริจาคอวัยวะ โรงพยาบาลขอนแก่น โทร. 043 232555 ต่อ 3865

ภาพและข้อมูลจาก โรงพยาบาลขอนแก่น
 
12 กุมภาพันธ์ 61 21:18:53
ข่าวที่ใกล้เคียง


KKL JobsFan Page

Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.