สุดสวยงาม ขอนแก่นประดับไฟ LED ใหม่ บนพระธาตุ9ชั้น ส่งเสริมการท่องเที่ยว   


 

 

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ติดตั้งหลอดไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน LED บนพระมหาธาตุ แก่นนคร หรือวัดพระธาตุ 9 ชั้น แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมจังหวัดขอนแก่น เพื่อเพิ่มแสงสว่าง และความสวยงามในช่วงกลางคืน
                        

นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่า ราชการจังหวัดขอนแก่น นายธีระศักดิ์ ฑีฆายุพันธุ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลนครขอนแก่น พร้อมด้วย หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันนับเคาท์ดาวน์เพื่อเปิดหลอดไฟฟ้าแบบ LED ที่ติดตั้งอยู่บริเวณพระมหาธาตุ แก่นนคร หรือวัดพระธาตุ 9 ชั้น เพื่อเป็นสัญลักษณ์ในการส่งมอบโครงการ PEA LED  เพื่อแหล่งท่องเที่ยวเชิง วัฒนธรรม

 นายเสริมสกุล คล้ายแก้ว ผู้ว่าการการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กล่าวว่า พระมหาธาตุแก่นนคร หรือวัดพระธาตุ 9 ชั้น ถือเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่สำคัญของจังหวัดขอนแก่น แต่ละวันจะมีประชาชนและนักท่องเที่ยว เดินทางมาทำบุญและท่องเที่ยวชมความงามขององค์พระธาตุทั้ง  9 ชั้น โดยชั้นบนสุดสามารถมองเห็นทิวทัศน์ตัวเมืองขอนแก่นได้ทั้งหมด ขณะที่ในช่วงเวลาค่ำคืน ก็จะมีการเปิดไฟส่อง ส่ว่าง เพื่อเพิ่มความสวยงาม ทำให้มีนักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมาท่องเที่ยว และเก็บภาพความสวยงาม กันเป็นจำนวนมาก ทำให้ทางวัดมีภาระค่าใช้จ่ายเรื่องค่าใช้ไฟฟ้าเพิ่มขึ้น การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จึงเข้ามา ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟฟ้าแบบเดิมทั้งหมด ให้เป็นหลอดประหยัดไฟฟ้าแบบ LED ด้วยงบประมาณ 2,188,000 บาท ซึ่งจะช่วยทางวัดลดค่าไฟฟ้าได้อีกทางหนึ่ง หลอดไฟฟ้าประหยัดพลังงานแบบ LED เพื่อลด การใช้พลังงานไฟฟ้า จำนวน 642 หลอด ซึ่งสามารถลดการใช้ไฟฟ้าได้ 66,384 หน่วยต่อปี หรือคิดเป็นเงิน ประมาณ  3  แสนบาทต่อปี อีกทั้งลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ 39.147 ตันต่อปีนอกจานี้ยังช่วย เพิ่มแสงสว่างและความสวยงามยามค่ำคืนอีกด้วย

ทั้งนี้ กฟภ.ได้ดำเนินการปรับปรุงระบบไฟฟ้าชุมชนสำคัญในโครงการ"PEA LED เพื่อแหล่งท่องเที่ยวชุมชนสำคัญ"ด้วยการเปลี่ยนหลอด LED  รอบบริเวณพระมหาธาตุแก่นนครมหามังคลานุสรณ์ครบ 200 ปี ขอนแก่น (พระมหาธาตุแก่นนคร 9 ชั้น) และเปลี่ยนหลอด LED รอบบริเวณบึงแก่นนครที่อยู่ใกล้กับวัดหนองแวงพระอารามหลวง จำนวน 800 ดวงโคม เป็นเงินทั้งสิ้น 5.6 ล้านบาท 


18 มกราคม 61 14:00:43
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.