เกี่ยวกับขอนแก่นลิงค์

 
วิสัยทัศน์  สโลแกน   พันธกิจ   ความเป็นมา   โครงสร้างองค์กร   ข่าวเกี่ยวกับขอนแก่นลิงค์   ทีมงานของเรา
 

วีดิทัศน์แนะนำขอนแก่นลิงค์ เผยแพร่ครั้งแรก 10 เมษายน 2560

"ขอนแก่นลิงค์" รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น สาขาสื่อออนไลน์ ประจำปี 2559 รับโล่เกียรติยศจาก นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
"ขอนแก่นลิงค์" รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น สาขาสื่อออนไลน์ ประจำปี 2559 รับโล่เกียรติยศจาก นายพงษ์ศักดิ์ ปรีชาวิทย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2560 โดยมี นายชุมพร พารา ผู้ก่อตั้งและบริหารเว็บไซต์ขอนแก่นลิงค์เป็นผู้รับมอบ

"ขอนแก่นลิงค์" รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น สาขาสื่อออนไลน์ ประจำปี 2561 รับเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร จาก  ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น
"ขอนแก่นลิงค์" รับรางวัลสื่อมวลชนดีเด่น สาขาสื่ออินเทอร์เน็ต ประจำปี 2561 รับเข็มเชิดชูเกียรติและประกาศนียบัตร จาก ดร.อลงกต วรกี ปลัดจังหวัดขอนแก่น
เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2562 โดยมี นายชุมพร พารา ผู้ก่อตั้งและบริหารเว็บไซต์ขอนแก่นลิงค์เป็นผู้รับมอบ


ติดตามเราได้ที่....
Facebook fan page

KKLmember - ข่าวสารเกาะติดสถานการณ์เด่นรวมทุกเรื่องราวในขอนแก่น
ข่าวขอนแก่น - คัดข่าวแวดวงขอนแก่น
KKLjob - ข่าวรับสมัครงาน ตำแหน่งงานว่าง ในขอนแก่น
เที่ยวขอนแก่น - รวมแหล่งท่องเที่ยว ประเพณี ศิลปวัฒนธรรมในขอนแก่น
Eat in Khonkaen - รีวิวร้านอาหารในขอนแก่น

Facebook Group : ชุมชนคนออนไลน์ขอนแก่นลิ้งค์

Line Official : @khonkaenlink
Twitter : khonkaenlink
Youtube: khonkaenlink

 
วิสัยทัศน์
"ขอนแก่นลิงค์เป็นเว็บไซต์ที่ 1 ในใจชาวขอนแก่น"
 
สโลแกน
"ขอนแก่นลิงค์ชุมชนออนไลน์ชาวขอนแก่น : Khon Kaen Community Site"
 
พันธกิจ ขอนแก่นลิงค์มีพันธกิจในด้านต่างๆดังนี้
1. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับจังหวัดขอนแก่น และข้อมูลข่าวสารอื่นที่สอดคล้องกับความต้องการรับรู้ของชาวขอนแก่น อย่างรวดเร็ว ถูกต้อง ครบถ้วน
2. เป็นสื่อกลางและช่องทางในการติดต่อสื่อสาร รวมถึงการแลกเปลี่ยนซื้อขายสินค้า และบริการผ่านช่องทางออนไลน์ของชาวขอนแก่นที่มีมาตรฐานในการบริการและเชื่อถือได้
3. ขอนแก่นลิงค์เป็นผู้ให้บริการโฆษณาสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์ khonkaenlink.info และแอพพลิเคชั่นบนมือถือในนามขอนแก่นลิงค์
 
ความเป็นมา

    เว็บไซต์ขอนแก่นลิงค์ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2543 โดยนายชุมพร พารา จดทะเบียนการค้าประเภทผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เลขที่ 040731480028-2 กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า กระทรวงพาณิชย์ (อ่านรายละเอียดคลิกที่นี่)

 
โครงสร้างการบริหารงาน
ขอนแก่นลิงค์ มีโครงสร้างการดำเนินงาน ประกอบด้วย
    เจ้าของและบรรณาธิการบริหาร มีหน้าที่ในการกำหนดทิศทางการบริหารเว็บไซต์ วางแผนด้านการตลาด การเงินและบัญชี การออกแบบและปรับเปลี่ยนรูปแบบเว็บไซต์และการตัดสินใจเกี่ยวกับกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
    ฝ่ายเนื้อหา (Content) มีหน้าที่ในการเสาะแสวงหาข่าวสารเพื่อเผยแพร่และให้บริการรวมถึงการสร้างเครือข่ายความร่วมมือกับองค์กรต่างๆเพื่อให้บริการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่องค์กรต่างๆ
    ฝ่าย Moderator ประจำหมวดต่างๆในเว็บบอร์ด ในส่วนนี้จะแต่งตั้งตัวแทนของสมาชิกที่ประจำในห้องต่างๆ เพื่อดูแลความเรียบร้อย และให้สมาชิกดำเนินตามกฎ กติกาที่ได้วางไว้
    ฝ่ายดูแลระบบ มีหน้าที่ดูแลเครื่องแม่ข่าย(web hosting) ให้สามารถใช้งานได้โดยปกติ ซึ่งส่วนนี้จะจ้างเหมาผู้ให้บริการในการดำเนินการ
โดยสามารถแสดงโครงสร้างการบริหารงานตามผังโครงสร้างองค์กร ดังนี้
 
 
ข่าวเกี่ยวกับขอนแก่นลิงค์
Copyright © 2019 KhonKaenLink.info / All rights reserved.